Strategija internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016–2020

Dokument ‘Strategija internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016–2020’ se opredeljuje tudi do rabe slovenščine in tujih jezikov v visokem šolstvu.

NA VRH