Slovar sopomenk sodobne slovenščine

Prosto dostopna zbirka sopomenk za slovenščino, ki prinaša možnost primerjave med rabo različnih sopomenk ter povezavo na podatke v referenčnem korpusu sodobne slovenščine Gigafida.

NA VRH