Slovar slovenskih frazemov

Frazeološki slovar avtorja Janeza Kebra (ISJFR ZRC SAZU), ki vsebuje več kot 5000 slovenskih frazemov.

NA VRH