Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ)

Referenčni slovarski opis slovenščine druge polovice 20. stoletja in prvi enojezični razlagalni slovar sočasne slovenščine.

NA VRH