Slovar slovenskega knjižnega jezika 2 (SSKJ 2)

Združeno gradivo SSKJ in Slovarja novejšega besedja. SSKJ 2 je mestoma dodatno urejen in nadgrajen s korpusnimi podatki.

NA VRH