Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020

Dokument vsebuje opis stanja in strategijo razvoja na področju slovenskega visokega šolstva. Resolucija se opredeljuje tudi do rabe jezika v visokem šolstvu.

NA VRH