Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Pravilnik ureja pristojnosti organov in organizacij, ki so zadolženi za organizacijsko in vsebinsko pripravo, izvedbo ter analizo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli.

NA VRH