Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti

Samoupravna skupnost skrbi za zagotavljanje pravic italijanske narodne skupnosti v RS.

NA VRH