Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019-2030

Strateški dokument Vlade RS, ki določa prednostne naloge in vzgojno-izobraževalne cilje na področju pismenosti ter sistemsko ureditev področja.

NA VRH