Kurikulum za vrtce

Nacionalni dokument, ki predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih. V njem so opisana načela predšolske vzgoje ter opredeljeni cilji in dejavnosti na šestih področjih, med katerimi je tudi jezik.

NA VRH