Katalogi znanj – SSI in PTI

Katalogi znanj in izpitni katalogi splošnoizobraževalnih predmetov v srednjem strokovnem in poklicnotehniškem izobraževanju (tudi za slovenščino kot prvi jezik in kot drugi jezik).

NA VRH