Katalogi znanj – NPI

Katalogi znanj in izpitni katalogi splošnoizobraževalnih predmetov (tudi slovenščine) v nižjem poklicnem izobraževanju.

NA VRH