Generalni konzulat RS v Celovcu

Konzulat skrbi za odnose med RS in deželami Koroško, Solnograško, Tirolsko in Predarlsko. Posebej tudi spremlja položaj slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem.

NA VRH