Frazeološki slovar

Spletna zbirka cca. 4700 slovenskih frazemov z razlago, različicami, primeri uporabe, pojasnili o izvoru in tujejezičnimi ustrezniki.

NA VRH