Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS

Strateški dokument iz leta 2011, ki vsebuje strokovne podlage za razvoj sistema vzgoje in izobraževanja v RS.

NA VRH