Sort By: Direction:
  • Presis

    Prvi v Sloveniji izdelan prevajalnik za angleški in nemški jezik. Spletna verzija je omejena na prevajanje besedil z dolžino največ 2000 znakov.
  • Spletni slovarji

    Slovarski portal  z več kot 1300 prosto dostopnimi slovarji in drugimi prevajalskimi pripomočki za več kot 40 jezikov.