Sort By: Direction:
  • Slovarski portal Fran

    Portal Fran združuje slovarje, slovenistične jezikovne vire in portale Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
  • Slovarski portal Termania

    Prosto dostopni spletni slovarski portal, namenjen iskanju po slovarskih zbirkah, omogoča pa tudi pripravo novih slovarskih zbirk.