Sort By: Direction:
  • Slovarski portal Fran

    Portal Fran združuje slovarje, slovenistične jezikovne vire in portale Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.