Sort By: Direction:
  • Statistični urad Republike Slovenije

    Urad ponuja statistične podatke o prebivalstvu in kazalcih družbenega razvoja. Del podatkov se osredotoča tudi na jezikovne značilnosti (npr. prvi jezik) prebivalstva.