Sort By: Direction:
 • Evropska komisija

  Evropska komisija je izvršilni organ EU: pripravlja predloge zakonodajnih aktov ter skrbi za izvajanje zakonodaje in nadzorovanje proračuna.
 • Evropski parlament

  Evropski parlament je parlamentarni organ Evropske unije, ki skupaj s Svetom Evropske unije predstavlja zakonodajno telo EU.
 • Evropski svet

  Evropski svet je najvišje politično telo EU, ki oblikuje splošne politične smernice in prednostne naloge EU.
 • Svet Evropske unije

  Svet Evropske unije, v katerem so zastopane vlade držav članic EU, je najpomembnejša ustanova v procesu sprejemanja odločitev EU.