Sort By: Direction:
  • Evropska komisija

    Evropska komisija je izvršilni organ EU: pripravlja predloge zakonodajnih aktov ter skrbi za izvajanje zakonodaje in nadzorovanje proračuna.
  • Evropski parlament

    Evropski parlament je parlamentarni organ Evropske unije, ki skupaj s Svetom Evropske unije predstavlja zakonodajno telo EU.