Sort By: Direction:
 • Eurydice Slovenija

  Nacionalna enota evropskega informacijskega omrežja za izmenjavo podatkov o izobraževanju Eurydice.
 • Evropski center za moderne jezike

  Evropski center za moderne jezike Sveta Evrope z mednarodnimi projekti podpira razvoj učenja in poučevanja jezikov.
 • Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

  Sklad svoj namen uresničuje z izvajanjem štipendijske politike in dodeljevanjem sredstev za vlaganja v človeške vire za večjo zaposljivost, konkurenčnost, prenos znanja in povezovanje izobraževalnega sistema s potrebami trga dela.
 • MIZŠ

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je zadolženo tudi za urejanje vprašanja jezikovnega izobraževanja v RS.