Sort By: Direction:
  • Eurydice Slovenija

    Nacionalna enota evropskega informacijskega omrežja za izmenjavo podatkov o izobraževanju Eurydice.
  • Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

    Sklad svoj namen uresničuje z izvajanjem štipendijske politike in dodeljevanjem sredstev za vlaganja v človeške vire za večjo zaposljivost, konkurenčnost, prenos znanja in povezovanje izobraževalnega sistema s potrebami trga dela.
  • MIZŠ

    Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je zadolženo tudi za urejanje vprašanja jezikovnega izobraževanja v RS.