Sort By: Direction:
  • SDJT

    Slovensko društvo za jezikovne tehnologije združuje vse, ki se ukvarjajo z jezikovnimi tehnologijami z raziskovalnega, razvojnega, pedagoškega ali uporabniškega vidika ali jih jezikovne tehnologije zanimajo.