Sort By: Direction:
  • Center za jezikovne vire in tehnologije (CJVT)

    Interdisciplinarna enota Univerze v Ljubljani, ki je namenjena znanstvenemu raziskovanju, vzpostavljanju in vzdrževanju temeljnih digitalnih jezikovnih virov in jezikovnotehnoloških orodij za sodobni slovenski jezik.