Sort By: Direction:
  • Center IRIS

    Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne je ustanova državnega pomena, katere ustanovitelj je Vlada RS. Njene naloge so izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za slepe in slabovidne, obravnava slepih in slabovidnih, svetovanje, usposabljanje ter podpora.