Sort By: Direction:
  • Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

    Inštitut se ukvarja z raziskovanjem in opisovanjem slovenskega jezika ter skrbi za pripravo različnih priročnikov za slovenščino.
  • Lektorsko društvo Slovenije

    Prostovoljno združenje lektorjev slovenskega jezika, ki se strokovno udejstvujejo na področju slovenščine v javnosti.
  • Slavistično društvo Slovenije

    Slavistično društvo Slovenije je stanovsko združenje učiteljev slovenščine in ostalih slovanskih jezikov ter drugih slavistov. Njegov namen je spodbujati znanstveno raziskovanje slovenskega jezika in književnosti, urejati stanovska vprašanja učiteljev slovenščine in skrbeti za lepši jezik v javnosti.