Sort By: Direction:
  • Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

    Inštitut se ukvarja z raziskovanjem in opisovanjem slovenskega jezika ter skrbi za pripravo različnih priročnikov za slovenščino.
  • Lektorsko društvo Slovenije

    Prostovoljno združenje lektorjev slovenskega jezika, ki se strokovno udejstvujejo na področju slovenščine v javnosti.
  • Slavistično društvo Slovenije

    ZDSDS povezuje učitelje slovenščine in ostale slaviste ter spodbuja znanstveno raziskovanje slovenskega jezika in književnosti, ureja stanovska vprašanja učiteljev slovenščine in skrbi za lepši jezik v javnosti.