Sort By: Direction:
 • Andragoški center Slovenije

  Andragoški center Slovenije je osrednji javni zavod za raziskovanje in razvoj, kakovost in izobraževanje, svetovanje in vrednotenje ter promocijske in informacijske dejavnosti v izobraževanju odraslih.
 • Center RS za poklicno izobraževanje

  Center RS za poklicno izobraževanje je osrednja slovenske ustanova za razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.
 • Državni izpitni center

  Državni izpitni center je osrednja ustanova za zunanje preverjanje znanja v Sloveniji.
 • Pedagoški inštitut

  Pedagoški inštitut izvaja temeljne, razvojne in aplikativne raziskave na vseh področjih vzgoje in izobraževanja. Med drugim izvaja mednarodne raziskave bralne pismenosti.
 • Zavod RS za šolstvo

  Osrednji nacionalni razvojnoraziskovalni in svetovalni zavod na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva in splošnega srednješolskega izobraževanja.