Sort By: Direction:
 • Bele rokavice

  Civilni odbor Bele rokavice deluje pod geslom ‘Nič o gluhih in naglušnih brez gluhih in naglušnih’.
 • Društvo Bravo

  Društvo nudi oporo in informacije staršem, učiteljem in svetovalnim delavcem otrok in mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami.
 • Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN

  Prostovoljna invalidska organizacija, ki zagovarja in zadovoljuje posebne potrebe oseb z gluhoslepoto in drugih oseb s senzorno invalidnostjo ter zastopa njihove interese.
 • Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije

  Svet prostovoljno povezuje reprezentativne in druge invalidske organizacije, ki zastopajo interese invalidov v RS.
 • Slovenska brajica

  Spletno mesto je namenjeno objavi pomembnih dokumentov o brajici.
 • Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik

  Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik je nevladna neprofitna organizacija, ki mu je država zaupala izvajanje javnih pooblastil z namenom zagotavljanja pravice do tolmačenja gluhim osebam.
 • Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije

  Nevladna, strokovna invalidska organizacija, ki si prizadeva za enakopraven družbeni položaj in pravice oseb z okvaro sluha.
 • Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

  Krovna organizacija društev slepih in slabovidnih RS z namenom zadovoljevanja potreb članov po socialnih in drugih programih oz. storitvah, prirejenih za slepe in slabovidne.