Sort By: Direction:
  • Evrobarometer 386

    Javnomnenjska raziskava Evrobarometer 386 iz leta 2012 je preverjala odnos državljanov EU do večjezičnosti in učenja tujih jezikov. Poročilo o raziskavi je v angleščini.