Sort By: Direction:
  • Oblikovanje NPJP 2021–2025

    Spletna stran Ministrstva za kulturo s podatki o poteku priprave nacionalnega programa za jezikovno politiko 2021–2025 in sprejetju nove resolucije.