Sort By: Direction:
  • Oblikovanje NPJP 2021-2025

    Spletna stran Ministrstva za kulturo s podatki o poteku priprave novega nacionalnega programa za jezikovno politiko in povezavo do predloga nove resolucije za jezikovno politiko.