Sort By: Direction:
 • Jezikovno izobraževanje

  Spletne strani Ministrstva za kulturo z informacijami o jezikovnem izobraževanju in izpopolnjevanju, učenju slovenščine kot tujega/drugega jezika in o jezikovnih pravicah do učenja materinščine v RS.
 • Predmetniki osnovne šole

  Stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, na kateri so objavljeni aktualni predmetniki vseh osnovnošolskih programov v Republiki Sloveniji.
 • Sistem vzgoje in izobraževanja v RS

  Shematski prikaz sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji.
 • Ustanova patra Stanislava Škrabca

  Škrabčeva ustanova je zasebna neprofitna organizacija, ki spodbuja študij in raziskovanje maternega ter drugih slovanskih jezikov, klasične filologije in splošnega in primerjalnega jezikoslovja.