Sort By: Direction:
  • Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN

    Prostovoljna invalidska organizacija, ki zagovarja in zadovoljuje posebne potrebe oseb z gluhoslepoto in drugih oseb s senzorno invalidnostjo ter zastopa njihove interese.