Sort By: Direction:
  • Clarin.si

    Raziskovalna infrastruktura, katere cilj je raziskovalnim skupnostim zagotavljati jezikovne vire, tehnologije in strokovno znanje.
  • Kontext

    Vstopna točka do spletnega konkordančnika, v katerem lahko raziskujemo korpuse slovenskega in drugih jezikov.
  • NoSketch Engine

    Vstopna točka do spletnega konkordančnika, v katerem lahko raziskujemo korpuse slovenskega in drugih jezikov.