Sort By: Direction:
 • e-/i-gradiva

  Spletna gradiva Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik za začetno učenje slovenščine.
 • Informacije za tujce

  Spletni portal Ministrstva za notranje zadeve z različnimi informacijami za tujce, tudi o učenju slovenščine in možnostih izobraževanja v Sloveniji.
 • Learn Slovenian

  Spletni tečaj za učenje slovenščine kot tujega jezika, ki ga razvijajo prostovoljci z različnih koncev sveta.
 • Slovene Learning Online

  Prosto dostopni spletni tečaj slovenščine za tujce, ki so ga razvili v Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik.
 • Using the ELP

  Spletni portal Evropskega centra za moderne jezike o Evropskem jezikovnem listkovniku. Stran je v angleščini in francoščini, del vsebin je dostopnih tudi v slovenščini.