Sort By: Direction:
  • Digitalna Slovenija 2020

    Dokument ‘Digitalna Slovenija 2020 – Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020’ vsebuje opis stanja in strategijo razvoja na področju informacijske družbe. Strategija se opredeljuje tudi do uporabe slovenskega jezika v digitalnem okolju.