Sort By: Direction:
  • Zakon o medijih

    Zakon določa pravice, obveznosti in odgovornosti pravnih in fizičnih oseb ter javni interes Republike Slovenije na področju medijev.