Znanje slovenščine na delovnih mestih

Uredba o potrebnem znanju slovenščine za posamezne poklice oz. delovna mesta v državnih organih in organih samoupravnih lokalnih skupnosti ter pri izvajalcih javnih služb in nosilcih javnih pooblastil

NA VRH