Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika

Zakon določa pravico gluhih oseb do rabe slovenskega znakovnega jezika in pravico do informiranja v prilagojenih tehnikah.

NA VRH