Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih

Zakon opredeljuje naloge, organiziranost in delovanje samoupravnih (italijanskih in madžarskih) narodnih skupnosti na ozemlju RS.

NA VRH