Zakon o romski skupnosti

Zakon ureja položaj in opredeljuje pravice in obveznosti romske skupnosti v RS.

NA VRH