Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja

Zakon ureja odnose RS s Slovenci, ki živijo zunaj njenih meja in določa pristojnosti, ki jih imajo na tem področju organi RS.

NA VRH