Zakon o javnih uslužbencih

Zakon ureja skupna načela in skupna vprašanja sistema javnih uslužbencev. Vsebuje tudi določila o znanju jezikov.

NA VRH