Začetna integracija priseljencev – ZIP

Javno veljavni izobraževalni program za odrasle priseljence v Sloveniji.

NA VRH