Ustava Republike Slovenije

Nabor temeljnih načel politične in družbene ureditve v RS. Določeni členi se navezujejo tudi na rabo jezika in pravice različnih jezikovnih skupnosti.

NA VRH