Uredba o potrebnem znanju slovenščine za posamezne poklice

Uredba o potrebnem znanju slovenščine za posamezne poklice oziroma delovna mesta predpisuje ravni potrebnega znanja slovenščine ter način dokazovanja tega znanja.

NA VRH