UN za slovenščino kot drugi jezik v OŠ z ital. učnim jezikom

Veljavni učni načrt za slovenščino kot drugi jezik za osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom na  narodno mešanem območju Slovenske Istre.

NA VRH