UN za slovenščino kot drugi jezik v dvojezični OŠ

Veljavni učni načrt za slovenščino kot drugi jezik za dvojezično osnovno šolo na narodno mešanem  območju Prekmurja.

NA VRH