Ukaz o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih

Zakon opredeljuje odnos EU in držav članic do regionalnih oz. manjšinskih jezikov s stališča pripadajočih pravic in dolžnosti.

NA VRH