Sokultura – portal manjšinskih kultur

Projekt za izboljšavo prepoznavnosti manjšinskih kultur v RS in večjo zaposljivost pripadnikov priseljenskih skupnosti v kulturi.

NA VRH