Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole

Smernice za celostno vključevanje priseljencev (otrok, učencev in dijakov) iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem.

NA VRH